Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220013 - Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid

- 22112, IS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering,


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk