Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 12 april 2022
1. 35925, S

Brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022; Miljoenennota 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 (35925, S) wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Prast).

2. 35420, BX

Brief over de langetermijnvisie op coronasteun; Noodpakket banen en economie

De commissies besluiten op 10 mei 2022 de gelegenheid te bieden om inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief over de langetermijnvisie op coronasteun (35420, BX).


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl