Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 april 2022
1. Sociaal Klimaatfonds

Brief van de Europese Commissie van 16 maart 2022 (35912, D)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa). De Fractie-Nanninga en Fractie-Otten sluiten zich bij de vragen van de fractie van VVD aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

De commissies besluiten het BNC-fiche af te wachten, alvorens het voorstel opnieuw te agenderen.

3. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

De commissies besluiten de toegezegde brief van de Minister voor Klimaat en Energie inzake leveringszekerheid van aardgas voor de komende winter af te wachten, alvorens de Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk