Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2022 (CXLIX)

- Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris Mijnbouw dat op 19 april 2022 zal plaatsvinden. De commissie wenst te spreken over de volgende onderwerpen: het advies van de Mijnraad en Gasopslag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk