Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220013 - Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie het BNC-fiche inzake het Europese voorstel voor Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen op 19 april 2022 voor procedure te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk