Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- 23.987 EK, U

Brief van de minister van BuZa inzake Kabinetsreactie speciaal verslag Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

Het lid Van Wely (Fractie-Nanninga) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.
De commissie besluit om de status van de toezegging over het informeren over de kabinetsreactie op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de EU-inzet op rechtsstaatsterrein in de Westelijke Balkan als 'voldaan' aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman