Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210025 - Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een sociaal klimaatfonds

- Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Brief van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E)

De commissie besluit de brief van 17 maart 2022 van de Europese Commissie (35912 / 35921, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk