Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220001 - Voorstel voor een richtlijn met het oog op het tegengaan van misbruik door doorstroomvennootschappen op het gebied van belastingen en de aanpassing van de administratieve samenwerkingsrichtlijn

- E220001 en E220002

Nieuwe voorstellen eerlijke belastingheffing in de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester). Enkele fracties geven reeds aan zich aan te sluiten bij vragen. De conceptbrief zal daartoe in de commissie circuleren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman