Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag extra informele Ecofinraad 2 maart 2022 in verband met de situatie in Oekraïne; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 25 februari 2022 en diverse gerelateerde onderwerpen; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie wenst in voorkomende gevallen direct te worden geïnformeerd over eventuele financiële verplichtingen die in internationaal verband worden aangegaan en die daarna worden verwerkt in (incidentele) suppletoire begrotingswetsvoorstellen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman