Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 15 maart 2022
1. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

De commissies besluiten de Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten in behandeling te nemen.

Tevens besluiten de commissies een brief te sturen naar de minister voor Klimaat en Energie waarin zij de wens uitspreken om voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het kabinet te vernemen wat de recente ontwikkelingen in Oekraïne betekenen voor de appreciatie van de voorstellen COM(2021)803 en COM(2021)804.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk