Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- 23.987 EK, U

Brief van de minister van BuZa inzake Kabinetsreactie speciaal verslag Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg op 29 maart 2022 naar aanleiding van de brief van de minister van BuZa inzake Kabinetsreactie speciaal verslag Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan (23.987, U). Voorts besluit de commissie op 29 maart de status van toezegging inzake Verslag ERK Rechtsstaat Westelijke Balkan opnieuw te bespreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman