Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 21.501-31

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde Agenda Raad WSBVC van 14 maart 2022; Brief van de minister van SZW inzake verslag informele Raad WSBVC van 15 februari 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt het verslag van de informele Raad WSBVC van 15 februari 2022 en de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 14 maart 2022 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl