Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220001 - Voorstel voor een richtlijn met het oog op het tegengaan van misbruik door doorstroomvennootschappen op het gebied van belastingen en de aanpassing van de administratieve samenwerkingsrichtlijn

- E220001 en E220002

Nieuwe voorstellen eerlijke belastingheffing in de EU

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 maart 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk