Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- Brief inzake speciaal verslag Europese Rekenkamer

Brief van de minister van BuZa inzake afschrift schriftelijke vragen van de Tweede Kamer leden Kamminga (VVD) en van Dijk (SP) over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de EU-inzet op rechtsstaatsterrein in de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie neemt kennis van het afschrift van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de EU-inzet op rechtsstaatsterrein in de Westelijke Balkan en wacht de aangekondigde kabinetsappreciatie af.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman