Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220003 - Voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

- COM(2021)780, COM(2021)782, COM(2021)784

Voorstellen van de Europese Commissie voor een EU-code voor politiële samenwerking

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 15 maart 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren