Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220004 - Voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

- Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

De commissies besluiten de voorstellen COM(2021)566, COM(2021)570 en COM(2021)569 in behandeling te nemen en over te laten aan de commissies Financiën en Euza. De commissies besluiten tevens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 22 maart 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk