Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- 23.987 EK, S

Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding inzake politieke dialoog Commissiemededeling uitbreidingsbeleid van de EU voor 2021; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie besluit de brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, toegezonden in het kader van de politieke dialoog over de Commissiemededeling uitbreidingsbeleid van de EU voor 2021 (23987, S), voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman