Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 januari 2022
1. Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Brieven 14 en 21 december 2021 (35420, BL en BN) en verslag schriftelijk overleg (35420, BO)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en D66 (Moonen).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer