Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 7 december 2021
1. Nationaal Groeifonds

Brief van de ministers van EZK en Financiën van 23 november 2021 (35976, A)

De commissies besluiten geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en besluiten de brief van de ministers van EZK en Financiën van 23 november 2021 (35976, A) te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet Nationaal Groeifonds (35976).

2. Nationaal Groeifonds: Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslab

Verslag schriftelijk overleg (35925 XIX, B)

De commissies besluiten de brief van de ministers van EZK en Financiën van 29 november 2021 (35925 XIX, B) te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet Nationaal Groeifonds (35976).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer