Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

- E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

De commissies besluiten de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 23 augustus 2021 (35879, B) en de beantwoording van de Europese Commissie d.d. 30 november 2021 (35879, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk