Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639)

- E200027; 35639, C

Brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp / Vos) en door de ChristenUnie-fractie (Ester).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl