Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- E200027; 35639, C

Brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp / Vos) en door de ChristenUnie-fractie (Ester).

- 21.501-31 EK, AP

Brief van de staatssecretaris van SZW over de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 6 december 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda (21501-31, AP) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl