Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639)

- E200027; 35639, C

Brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 30 november 2021 de mogelijkheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de brief over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ (35639, C).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl