Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 november 2021
1. 35897

Verzamelwet SZW 2022

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 2021.

2. 35845

Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos), SP (Kox), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Van Rooijen), SGP (Schalk) en OSF (Raven).

3. 35420, BI

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal (35420, BI) - voor zover dit het werkterrein van de commissie raakt - voor kennisgeving aan te nemen.

4. E200027; 35639, C

Brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 30 november 2021 de mogelijkheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de brief over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ (35639, C).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl