Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- E210026 - Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

De commissie besluit de kabinetsappreciatie van het Uitbreidingspakket 2021 te betrekken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU, dat op 1 februari 2021 staat ingepland. De conceptbrief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog met vragen van de Fractie-Nanninga wordt ongewijzigd vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman