Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021 en informatie over de extra Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over de geannoteerde agenda extra Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 10 en 11 september 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de verslagen van de Eurogroep en Ecofinraad te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren