Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 juli 2021
1. E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Beukering). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk