Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 21.501-31, AL

Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda informele Raad WSBVC 8 en 9 juli 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele Raad WSBVC van 8 en 9 juli 2021 (21501-31, AL) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl