Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210015 - Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

-
E210015

Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra