Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
1.
35606

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 september 2021.

2.
34878, H

Brief van de minister van OCW over ontwikkelingen in de wetgeving omtrent het register onderwijsdeelnemers; Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 juni 2021 (34878, H) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Toezegging T02200

Toezegging Wetsevaluatie (34.109)

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2021 (34109, K) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit zij de toezegging als deels voldaan te blijven aanmerken en de deadline ervan te verschuiven naar 1 januari 2022.

4.
E210015

Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra