Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, DA

Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 28 juni 2021 (21501-07, DA) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren