Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 29 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

- COM(2021)312 - Voorstel voor een Besluit betreffende de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

De commissies besluiten op 13 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk