Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, CY

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 7 juni 2021 van de minister van Financiën (21 501-07, CY) voor kennisgeving aan te nemen.

- 21.501-07, CZ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021(21 501-07, CZ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren