Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

- E210008

Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk