Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 21.501-31 EK, AJ

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC van 14 juni 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda WSBVC-Raad van 14 juni 2021 (21.501-31, AJ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl