Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180028 - Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven

- Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2021

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

De commissies nemen de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 juni 2021 (32317, MD) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra