Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 mei 2021
1.
COM(2021)252 - Communication from the Commission on the Global Approach to Research and Innovation

De commissie besluit het voorstel COM(2021)252 van de Europese Commissie in behandeling te nemen en dit voorstel voor bespreking van de wijze van behandeling opnieuw te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.

2.
34650, K

Brief van de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Naast de inbreng van de fractie van de SGP (Schalk) die reeds op 18 mei 2021 is geleverd, zijn er geen andere fracties die inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg met betrekking tot de brief van de staatssecretaris van BZK van 16 oktober 2020 (34650, K). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
35570 VIII, D

Brief van de minister van OCW inzake Jaarverslag 2020 Inspectie van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Bij afwezigheid van het lid Prast (PvdD) besluit de commissie de bespreking van het jaarverslag 2020 van de Inspectie van het Onderwijs (35570 VIII, D) aan te houden tot 1 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra