Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

- COM(2021)202, 205 en 206

Commissiemededeling en twee Europese ontwerpverordeningen betreffende acties met betrekking tot kunstmatige intelligentie

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren