Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210011 - Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen

-
Voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen (COM(2021)93)

De commissie besluit het voorstel (COM(2021)93) in behandeling te nemen en op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl