Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210005 - Groenboek over de vergrijzing

-
(Herziene) kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

De commissie neemt kennis van de herziene kabinetsappreciatie en besluit dit onderwerp opnieuw ter bespreking te agenderen zodra de antwoorden op de schriftelijke vragen van de commissie over het groenboek vergrijzing van 14 april jl. zijn ontvangen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl