Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 20 april 2021
1. Conferentie Toekomst van Europa

De conceptcommissiebrief in het kader van nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa wordt ongewijzigd vastgesteld.
De commissievoorzitter doet mondeling verslag van het informele videogesprek van de commissievoorzitters Europese Zaken van de nationale parlementen inzake de Conferentie over de Toekomst van Europa van 14 april 2021.

2. 21.501-02 EK, CQ

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De fractie van GroenLinks (Karimi) levert inbreng voor een brief inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken (21.501-02, CQ). De leden van de fractie van de PvdA sluiten zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal ter vaststelling circuleren in de commissie.

3. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) wordt de gezamenlijke mededeling 'State of play of EU-Turkey political, economic and trade relations', JOIN(2021)8/F2 bij een eerstvolgende vergadering in de verantwoordelijke Kamercommissie geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman