Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07, CU en CV

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021 en geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 april 2021

De commissie besluit de brieven van 30 maart 2021 en 9 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren