Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 april 2021
1. Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie besluit de inbrengdatum voor een commissiebrief in reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 maart 2021betreffende de uitvoering van de motie-Koole (35403, R) aan te houden tot 20 april 2021.
De commissievoorzitter doet mondeling verslag van een informeel overleg van de commissievoorzitters Europese Zaken van de nationale parlementen over de Conferentie over de Toekomst van Europa, gehouden op 6 april 2021.

2. Informeel videogesprek met Uitvoerend Vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis

Informeel videogesprek van de commissievoorzitters in COSAC-verband

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van een informeel videogesprek met Uitvoerend Vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis, gehouden op 7 april 2021.

3. Staat van de Unie 2021

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2021; Staat van de Europese Unie 2021

De commissie neemt kennis van de Staat van de Unie 2021 en herbevestigt het besluit om de volgende Algemene Europese Beschouwingen in het voorjaar van 2022 te houden.

4. 21.501-20 EK, BR

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021; Europese Raad

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het verslag van de informele videoconferentie van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021 en de brief van 9 april 2021 inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021. Zij besluit op 20 april 2021 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 9 april 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman