Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 maart 2021
1.
35420, AH

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hardheidsbeleid met betrekking tot de terugvordering van NOW-subsidie; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers). De conceptbrief zal per e-mail circuleren in de commissie.

2.
COM(2021)50 - Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

De commissie besluit op 6 april 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de kabinetsappreciatie bij het Groenboek over de vergrijzing (COM(2021)50).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl