Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 20501-31, AG en AH

Brief van de minister van SZW inzake verslag videovergadering Raad WSBVC van 22 februari 2021; Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele raad WSBVC van 15 maart 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag (22 februari; 20501-31, AH) en de geannoteerde agenda (15 maart; 20501-31, AG) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl