Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- 34998, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de SP-fractie zich aansluiten bij de vragen van de VVD-fractieleden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren