Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, CS

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 februari 2021; Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

De commissie besluit de brieven van 3 en 5 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren