Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

- Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Brief Europese Commissie 26 februari 2021 (35.652, C)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 26 februari 2021 (35652, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer