Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een "van boer tot bord"-strategie (35.700)

- Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

Verslag schriftelijk overleg (35700 / 35710, A)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 17 februari 2021 (35700 / 35710, A) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer