Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639)

- 35.639, A

Verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 26 januari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren